OMEGA jest członkiem Polskiej Federacji Budownictwa– organizacji zrzeszającej ”elitę polskiego budownictwa”.

laoader